You are here:

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na teh spletnih straneh, je last agencije ZGODBA.NET oziroma in je predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Vse vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo zgolj v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja agencije.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2022 ZGODBA.NET – Vse pravice pridržane).

Blagovne in/ali storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je agencija ZGODBA.NET, povezane družbe, naročniki ali tretje osebe. Uporaba teh znamk, brez pisnega soglasja imetnika pravic, je prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot blagovne znamke, so zaščiteni skladno s pravili avtorskega prava.

Omejitev odgovornosti

Agencija ZGODBA.NET se bo po najboljših močeh na svojih spletnih straneh trudila zagotavljati najnovejše in najbolj točne podatke in njihovo pravilno delovanje. Pri tem pa uporabnike oziroma obiskovalce opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Zunanje spletne strani, na katere kažejo povezave na tem spletnem mestu, niso pod nadzorom agencije.

Niti agencija niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani ali sodeluje pri zagotavljanju delovanja, ni odgovorna za občasno nedelovanje ali nepravilno delovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe nepopolnih ali netočnih informacij. Zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Agencija si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletni strani www.zgodba.net kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

7-bg-125

Principles of our work

Phasellus fermentum pretium eros, ut faucibus velit auctor eget. Vestibulum semper sed magna pretium congue. Fusce eget mattis lacinia sit amet at sem. Quisque porttitor bibendum leo ornare pharetra.

We are open for new projects. Let's bring your creative ideas to life together!